Odjel za certifikaciju - Notified Body No. 2475

Preradovićeva 31a, 10 000 ZAGREB

Certifikacija je postupak, kojim treća nepristrana strana dokazuje, da postoji odgovarajuće povjerenje, da je jednoznačno pouzdano naznačeni proizvod, postupak ili usluga u sukladnosti s određenom zahtjevima i/ili određenom normom.

Postupku ocjenjivanja sukladnosti (certifikaciji) može se podvrgnuti sve što je mjerljivo i ponovljivo.


Odjel za certifikaciju postupke ocjenjivanja sukladnosti provodi temeljem zadane usklađene norme i primjenjivim bitni zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i vijeća od 9. ožujka 2016.

Registar certificiranih proizvoda je u izradi.

Za sve upite vezane za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti (certifikacije), slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca.


Certificiranje proizvoda

Certificiranje proizvoda


Certificiranje proizvoda

Certificiranje proizvoda