O nama

Euroinspekt Eurotextil d.o.o. je tvrtka za kontrolu kvalitete tekstilnih proizvoda, kože, obuće i osobne zaštitne opreme.

U svrhu pružanja što bolje usluge tvrtka Euroinspekt Eurotextil akreditirala je svoj laboratorij kod HAA prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje odabranih svojstava tekstila, naslojenog tekstila, geosintetika, kože, obuće, radne i osobne zaštitne opreme (akreditacijska potvrda br. 1118), a odjel za certificiranje smo kod iste agencije akreditirali prema HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za certifikaciju osobne zaštitne opreme (akreditacijska potvrda br. 3244).

Tvrtka posjeduje i rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva   (klasa: UP/1-115-01/11-07/26, ur.br. 526-08-03/2-11-2 od 28. studenog 2011.)        o ovlaštenju Euroinspekt-Eurotextil-a (odjel za certifikaciju) za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti osobne zaštitne opreme "Pregled tipa" prema Članku 10 "Provjera izrađene osobne zaštitne opreme - Sustav upravljanja kvalitetom konačnog proizvoda" i prema Članku 12. Pravilnika o ostavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10).

Za potrebe Hrvatskog registra brodova vršimo laboratorijska ispitivanja ugradbenih dijelova tekstilija, kože i sličnih materijala (vidi potvrdu)

Povijest

Koncern Euroinspekt-Zagreb proizašao je kao pravni sljedbenik iz tvrtke Jugoinspekt, osnovane 1949. godine.

Od 1990. godine u sastavu koncerna, kao samostalni pravni subjekt posluje Euroinspekt Eurotextil d.o.o., koji pokriva područje kontrole kvalitete i kvantitete, tekstila, kože i obuće u međunarodnom robnom prometu.

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080098823, Matični broj: 3692566, OIB 06907657180.

Misija

Doseći razinu koja će zadovoljiti zahtjeve domaćeg i međunarodnog tržišta u pogledu kvalitete te ostvarenim rezultatima omogućiti razvitak tvrtke.

Vizija

Osigurati privrženost i zadovoljstvo korisnika usluga, zaposlenika i svih zainteresiranih strana

sjedište u Zagrebu

sjedište u Zagrebu